Kurs for flyredde

We are travelers

I 2018 holdt vi 11 kurs. 281 personer deltok på kurs, av disse leverte 232 personer evaluering. På spørsmål om hvor fornøyde de var med kurset på en skala fra 1-10, (hvor 10 er best), så var gjennomsnitt score på de innleverte evalueringene: 9,1!

2019

Lørdag 06.april, Scandic Kokstad, BERGEN

Lørdag 04.mai, SAS Teknisk Base, Gardermoen

Lørdag 01.juni, SAS Teknisk Base, Gardermoen

Lørdag 15.juni, SAS Teknisk Base, Gardermoen

Hva handler kurset om? 

Dette er et kort, praktisk og effektivt kurs med fokus på teknikker og strategier for mestring og håndtering av flyangst. Frykten for å fly er svært individuell, likevel har de fleste noe til felles, de vet ikke hva de skal gjøre når angsten tar tak og truer med å ta kontrollen.. På kurset vil vi derfor ta utgangspunkt i hva som skjer med oss når vi blir redde. Hvorfor reagerer vi som vi gjør og hvorfor lytter ikke frykten til fornuften? Vi vil snakke om reaksjoner og symptomer på angst og hva vi kan gjøre for å mestre den.                                                                                                                       På kursene vil det også være tilstede en Flykaptein fra SAS som vil snakke om flysikkerhet, prosedyrer, om vær og vind,  og om hvordan piloter trener, tenker og håndterer ulike situasjoner. Her får du god mulighet til å stille spørsmål.

Dette er et dagskurs.   Pris for kurs kr. 1.800.                                                                                      Ønsker du individuell oppfølging på telefon etter kurset, er dette mulig.

Har du spørsmål så ta kontakt.

Kontaktperson: Ellen Halvorsen, ellen@flyredd.no

 

Live Love Fly

 

 

Comments are closed.