Individuelle samtaler

«Vi er den vi er og der vi er på grunn av de valgene vi har tatt til nå, bevisst eller ubevisst. Vår vilje og våre valg avgjør hva som skjer med oss. Noen føler de er totalt prisgitt andres valg. Selv om det kan føles sant for mange av oss, er vi like fullt ansvarlige for vårt eget liv, og vi er ikke prisgitt andre. Vi kan be om hjelp men vi må gjøre jobben selv.» (Randi B.Noyes)

Fokuset mitt som Coach er å oppmuntre, inspirere og motivere min samtalepartner til å ta aktivt ansvar for sitt liv og til å sette seg personlige mål. Jeg vil bidra ved å tilrettelegge for vekst og utvikling ved å gi trygg motstand og støtte i endringsprosesser.

Coaching er verken rådgivning, veiledning eller terapi. Det er en løsningsorientert samtaleform med fokus på muligheter fremfor begrensninger. Coaching relasjonen er et forhold basert på jevnbyrdighet, der progresjonen i prosessen er avhengig av ditt engasjement og villighet til å handle. Ansvaret for å tilby effektfull og utfordrende coaching ligger hos meg som din Coach.

If there is a will – there is a way.

 

Comments are closed.