Meny Lukk

Individuelle samtaler

«Vi er den vi er og der vi er på grunn av de valgene vi har tatt til nå, bevisst eller ubevisst. Vår vilje og våre valg avgjør hva som skjer med oss. Noen føler de er totalt prisgitt andres valg. Selv om det kan føles sant for mange av oss, er vi like fullt ansvarlige for vårt eget liv, og vi er ikke prisgitt andre. Vi kan be om hjelp men vi må gjøre jobben selv.» (Randi B.Noyes)

Det å mestre og håndtere flyskrekk, handler ikke bare om å tilegne seg kunnskap om det frykten din handler om eller hvorfor vi reagerer som vi gjør. Det handler heller ikke om å finne «et magisk ord», som plutselig fjerner all frykt. I stedet handler det om å trene seg selv opp til en mer hensiktsmessig atferd under stress og angst. Det handler om å gjøre deg mer robust og motstandsdyktig mot ytre påkjenninger, og øke selvkontrollen, slik at du står tryggere i deg selv i situasjoner du føler er ubehagelige, som det å fly.

Individuell samtale på telefon, er i utgangspunktet et tilbud om oppfølging etter kurset, men kan også være til hjelp dersom du ikke har mulighet til å gå på et kurs.

Ta kontakt på mail, dersom du har spørsmål eller ønsker en samtale.

Fokuset mitt som Coach er å oppmuntre, inspirere og motivere min samtalepartner til å ta aktivt ansvar for sitt liv og til å sette seg personlige mål. Jeg vil bidra ved å tilrettelegge for vekst og utvikling ved å gi trygg motstand og støtte i endringsprosesser.

Coaching er verken rådgivning, veiledning eller terapi. Det er en løsningsorientert samtaleform med fokus på muligheter fremfor begrensninger. Coaching relasjonen er et forhold basert på jevnbyrdighet, der progresjonen i prosessen er avhengig av ditt engasjement og villighet til å handle. Ansvaret for å tilby effektfull og utfordrende coaching ligger hos meg som din Coach.

If there is a will – there is a way.