Meny Lukk

Hva er coaching?

Coaching i praksis handler om å hjelpe individet, gjennom spørsmål, alternative løsninger og tilbakemelding, til å utvikle sitt talent og utvikle sin selvtillit for å realisere sine mål.

Coaching som metode er ressursorientert, fremmer handlekraft og mestringsevne.

Et overordnet formål er å frigjøre menneskers potensiale.

Den viktigste effekten av profesjonell coaching er:

Betydelig bedring i utførelsen av eget arbeid i form av effektivitet, måloppnåelse, egen opplevelse av suksess og generell tilfredshet. (Frode Moen. Ref. Coaching virker. Aftenposten 18.4.12)

Coach betyr opprinnelig postvogn/karet og langt tilbake i tid hadde den til oppgave å frakte verdsatte mennesker dit de ønsket å komme.  Senere ble ordet tatt i bruk som en metafor innen idrett, hvor coachen sin oppgave var å «frakte» idrettsutøvere fra et lavere til et høyere prestasjonsnivå. Begrepet «det sitter mellom ørene» oppstod som uttrykk på 80-tallet da dyktige idretts coacher valgte å ta sine metoder og erfaringer fra idrettsarenaen og videre inn i næringslivet.

De siste 20-30 årene har coaching industrien vokst og utviklet seg både som fag og metode og blir stadig mer anvendt.

(Susann Gjerde)

«You become successful the moment you start moving towards a worthwhile goal.»
Anonymes

Hvorfor

Vi lever i et samfunn med store endringer, krav og forventninger både på det private plan så vel som på arbeidsplassen. Utfordringer og problemer kan til tider overskygge vår evne til å se muligheter, læringspotensialet eller vekstområdet i den vanskelige situasjonen. Det som i utgangspunktet er et perspektiv, kan for den som opplever situasjonen betraktes som en sannhet. «Sånn er det bare. Det er ikke noe jeg kan gjøre med det!  Det er ikke jeg som bestemmer dette.» Omstendighetene kan gi oss en følelse av maktesløshet. Vi kjører oss fast i denne oppfatningen og tappes deretter gradvis for energi.

På denne måten blir omstendighetene vår fiende. Selv om vi gjør hva vi kan for å mestre, for å bli verdsatt eller for å få resultater, vil det være hendelser og situasjoner som setter oss på prøve. Den etterlengtede følelsen av lykke eller suksess uteblir, i stedet kjemper vi videre med fare for at «vi brenner lyset i begge ender». Selvfølelsen synker, vi frykter plutselig at vi ikke er gode nok, at vi snart «møter veggen» eller «blir utbrente».  Livskvaliteten forringes. Vi står fast i livet, tror vi..

Vi mennesker er et konstant velgende vesen. Våre valg er mer eller mindre bevisste, dype eller overfladiske. Vi velger tankestrukturer, holdninger, væremåte og sinnstilstander. Vår tankestruktur bygges blant annet opp av måten vi kommuniserer med oss selv på. Hvordan vi takler motgang, skuffelser og vanskelige øyeblikk i livet henger derfor nøye sammen med denne form for kommunikasjon. Vi har ofte større påvirkningskraft på våre liv enn det vi er klar over, noen ganger trenger vi bare et par  ekstra øyne for å se bedre og spørsmål som kan utfordre vårt tankesett.

 “People with goals succeed because they know where they are going.»
Earl Nightingale

Hvordan

En Coach fungerer som en motor som hjelper deg til å komme i gang med de endringer du ønsker i livet.

En Coach gir deg full fokus, stiller spørsmål, utfordrer og oppmuntrer deg til å se ulike valgmuligheter.

En Coach hjelper deg å tydeliggjøre dine ressurser, dine egenskaper, dine styrker.

En Coach hjelper deg til å holde motivasjonen oppe og heier deg frem i motbakker.

En Coach tillater ikke at dine selvbegrensende tanker eller hemmende mestringsstrategier får styre.

En Coach støtter deg til du har nådd ditt mål!

I dag er det ikke bare ledere som søker en god Coach/ samtalepartner for å klarne tanker og fokus, forankre hva som er viktig for å øke sin effektivitet eller rett og slett gjenvinne balansen i en travel hverdag. Coaching er et nyttig verktøy for enhver person som ønsker å ta ansvar for sin egen situasjon og utvikling.

En Coach vektlegger valgmuligheter og nye perspektiver i en løsningsfokusert tilnærming, på veien mot økt livskvalitet.

Teoretisk grunnlag

Det er etterhvert stor enighet om hva coaching er, hvorfor og hvordan det virker.

Likevel både defineres og praktiseres det noe ulikt ut fra hvilken bakgrunn coachen har.

Det er i hovedtrekk 4 ulike plattformer coaching har vokst ut ifra. Dette har naturlig nok påvirket både innholdet i coachingen, måten den blir praktisert på samt fokus og målsetning.

Coaching med utgangspunkt fra idretten har hatt fokus på konkurranse og vinnerkultur.

Konsulenter og ulike eksperter har coachet i retning av profitt og effektivitet, med fokus på suksess.

Personer innenfor helsevesenet har coachet med fokus på oppmerksomhetstrening og stressmestring.

Coaching med utgangspunkt i det alternative, har hatt fokus på indre balanse, ro og harmoni.

I dag vil coaching ofte være en kombinasjon av disse.  Den omhandler hele mennesket.

Det teoretiske grunnlaget for coaching bygger på anerkjent forskning og vitenskapelige teorier innen positiv psykologi, kognitive teorier, atferdsteori og humanisme.

Instead of arguing for your limitations, find ways to support your potential!